DELOVI ZA
CISTERNE I PUMPE

Delovi za cisterne i pumpe
  • Nearmirana ili žicom i platnom armirana gumena creva za protok vazduha ili rashladne tečnosti u motornim vozilima.
  • prskalice (ø 10, ø 13, ø 16, ø 19, itd.)

  • Armirana – rebrasta creva  za pretakanje (vode, nafte, kiselina i za prehrambenu industriju).

  • Završna creva za protok betona - ambrazivna

  • Osim navedenih proizvoda, prave se creva za transport cementa, šljunka, žita ...

  • Izrada creva po uzorku i dimenzijama.

  • Usisno-potisna creva za sve vrste cisterni i pumpi.

    KONTAKT INFORMACIJE